De vereniging

Welkom op deze webpagina. U wilt meer weten over de Vereniging van Genie Onderofficieren, de VGOO. Wat is de VGOO, wie kunnen er lid worden en wat doet de VGOO voor haar leden en voor het wapen der Genie?

De vereniging is opgericht op 8 december 1976 en heeft haar bestaansrecht dus al ruim dertig jaar bewezen! De VGOO is op de allereerste plaats vooral een netwerk van actiefdienende (beroeps) en oudgediende (zowel beroeps als ex-dienstplichtige) genieonderofficieren die, door lid te zijn van de VGOO, actief invulling geven aan hun gevoel van samenhorigheid. En er trots op zijn dat zij genieonderofficier (geweest) zijn! De ruim 500 leden begrijpen dat je ‘sterker staat’ wanneer je als onderofficierskorps de handen ineen slaat en je verenigt. Alle activiteiten die de VGOO ontplooit zijn een uitvloeisel van de, in 1976 geformuleerde, doelstellingen. We zijn geheel onafhankelijk, financieel gezond en geheel zelfstandig. En daar zijn we erg trots op. Wat betekent de VGOO in de praktijk voor haar leden?

De VGOO biedt een communicatieplatform aan voor haar leden. We doen dat door:

deze website vgoo.nl waarop u de meest actuele informatie, brieven, foto’s en interessante ’links’ kunt laten plaatsen of raadplegen. En waar u desgewenst ook uw verhaal of foto’s kwijt kunt.

het 3x per jaar uitbrengen van de Promotor. De Promotor is ons moderne verenigingsblad dat zowel binnen als buiten het wapen der Genie uiterst gewaardeerd wordt. Een vakblad vol met wetenswaardigheden, nieuws en de laatste ontwikkelingen binnen de VGOO en binnen het Wapen der Genie. En vooral ook: vol met ongecensureerde meningen, ideeën en ervaringen van uw collegae genieonderofficieren.

Het bestuur vertegenwoordigt alle VGOO-leden bij droeve en blijde gebeurtenissen waarbij zij zelf niet altijd in persoon aanwezig kunnen zijn. Het bestuur is, zo veel als mogelijk, uit hun naam, aanwezig bij begrafenissen, langdurig of ernstig zieken, dienstverlatingen, medaille-uitreikingen, diploma-uitreikingen, passing-out (KMS), commando-overdrachten en conferenties aanwezig. Onze fraaie cadeaus, mooie bloemstukken en helaas ook onze indrukwekkende rouwstukken zijn inmiddels een begrip geworden binnen de Genie. De VGOO vormt op deze wijze het (trotse) gezicht van het gehele genie-onderofficierkorps.

De VGOO organiseert ieder jaar een contactdag met al vast onderdeel de algemene ledenvergadering. Voor de partners wordt op datzelfde moment een speciaal ladiesprogramma georganiseerd. We sluiten de dag traditioneel af met een heerlijke maaltijd. Op deze uiterst gezellige dag wordt het VGOO-netwerk voor de leden letterlijk tastbaar. De contactdag heeft vanzelfsprekend een hoog ‘reüniegehalte’ en is al jaren voor veel trouwe leden en hun partners een absolute ‘must’!

Het bestuur treedt voor haar leden op als woordvoerder. De VGOO heeft zitting in de Regimentsraad (RR) en de Regimentscontactraad (RCR). Hierdoor is de mening van de onderofficieren in de Regimentsraad geborgd en oefenen wij daarnaast invloed uit op de bestemming van de gelden, die door de Stichting Vrienden van het Regiment Genietroepen (SVRG) zijn bijeengebracht en door de RR worden toegewezen. De RR bepaalt eveneens aan welke verdienstelijke genisten er een regimentswaardering zal worden toegekend. Ook daar hebben wij dus inspraak in. Verder heeft de VGOO zitting in de Stichting Geschiedschrijving Genie, Stichting Vrienden van het Regiment Genietroepen, de Historische Genieverzameling (Geniemuseum) en in de redactie van het Regimentsblad ‘Genist’.

Door een jaarlijkse donatie te doen aan de Stichting Vrienden van het Regiment Genietroepen geven wij niet alleen in woord maar ook in daad invulling aan onze wens om het Regiment Genietroepen actief te ondersteunen

De VGOO geeft regelmatig ‘give-aways’ (speldjes, smartcardholders, stickers, pennen, schildjes, de VGOO-USB-stick) en relatiegeschenken (waardebonnen, wijn) weg. En we staan met een stand op de jaarlijkse Regimentsdag. Daarmee zorgt de VGOO met haar leden, dat de VGOO een zichtbaar en herkenbaar onderdeel uit maakt van de Genie.

Al met al genoeg redenen, zo lijkt mij, om lid te worden. Door lid te zijn behoort u bij de groep onderofficieren die beseffen dat de VGOO bijdraagt aan de onderlinge samenhang en aan onze korpsgeest. Uw lidmaatschap blijft de belangrijkste voorwaarde om alle activiteiten als vereniging te kunnen blijven ontplooien. En ik hoef u niet uit te leggen dat het aantal VGOO-leden welke wij mogen vertegenwoordigheden, van grote invloed is op de draagkracht van onze inbreng. Ik hoop nog veel VGOO-speldjes, pennen, smartcardholders en regimentsagenda’s ‘zichtbaar’ tegen te komen in ons korps.

Want laten we maar eens stoppen met het al te bescheiden te zijn. De VGOO is een trotse vereniging en mag duidelijk gezien worden!

SMI Daniel de Groot,
Voorzitter