Tip het bestuur

Als u een jubileum viert zoals bij 12, 24 of 36 jaar trouwe dienst, FLO of andere gebeurtenis en het op prijs stelt dat er een afvaardiging van het bestuur aanwezig is, vragen wij u om dit tijdig kenbaar te maken bij de secretaris van de VGOO. Regelmatig worden wij naderhand geconfronteerd met onze afwezigheid bij deze gelegenheden. Elkaar tijdig informeren kan teleurstellingen voorkomen.

Ook kunt u hier uw adreswijziging doorgeven.

U kunt ons bereiken via de post op onderstaand adres.

Secretaris VGOO
Koeweide 62
6931WH Westervoort

En u kunt ook een mailtje sturen naar:
Email:  secretaris@vgoo.nl