Het bestuur

Secretariaat:

Secretaris VGOO
H.R. de Vries
Taurus 10 
9405 RG Assen

Voorzitter / Dagelijks Bestuur:
aooi D. de Groot

Secretaris / Dagelijks Bestuur:
smi H.R. de Vries

Penningmeester
aooi b.d. M.M.J van Wensveen
Lid:
Sgt1 M. Carpentier

Lid / Stg Historische Genieverzameling /
Stg Vrienden vh Regiment / Stg Geschiedschrijving:
Vacant

Lid:
Sgt1 N. Chaibi

 

Lid:
smi G.A.J.M. Goijarts
Lid / Hoofdredacteur
 aooi E. Slingerland
Lid:
sm P. Rila
Webmaster:
sgt1 b.d.  J. Wedman