Het bestuur

Secretariaat:

Secretaris VGOO, Koeweide 62, 6931WH Westervoort

Voorzitter / Dagelijks Bestuur:
smi D. de Groot

Secretaris / Dagelijks Bestuur:
Vacant

Penningmeester
aooi b.d. M.M.J van Wensveen
Lid:
Sgt1 Marc Carpentier
Lid / Stg Historische Genieverzameling /
Stg Vrienden vh Regiment / Stg Geschiedschrijving:
aooi H.G. Jogems
Lid:
Sgt1 Nouredinne Chaibi
Lid / webmaster:
sgt1 b.d.  J. Wedman
Lid / Hoofdredacteur
 aooi E. Slingerland
Lid:
SM Paul Rila