Redactie Promotor

De PROMOTOR is, net als deze site, een contactorgaan van de VGOO. Hij verschijnt drie keer per jaar.
Redactieadres:

Redactie Promotor, Stoelenmatter 38, 5683 NS  Best. || Email: promotor@vgoo.nl

Hoofd/eindredacteur: 
aooi E. Slingerland
Redacteur:
aooi A. Wever
Redacteur:
aooi J.R.G. Beljaars
Beeldredacteur:
smi M. van Broekhoven