Nieuws

Aooi b.d. Toine van Ooien erelid van de VGOO

Jan Wedman, Webmaster
24 december 2020

Tijdens de Algemene ledenvergadering van 2 oktober jongstleden is adjudant Toine van
Ooijen afgetreden als secretaris van de vereniging. Een functie die hij maar liefst 25 jaar
lang heeft bekleed. .

Toine was zeer verrast en zichtbaar aangedaan toen de voorzitter hem de oorkonde bij
het afsluiten van de ALV overhandigde. Op de oorkonde staat de tekst:
‘Wegens het -als dagelijks bestuur- met tomeloze inzet 25 jaar onafgebroken vervullen
van de functie van secretaris van de vereniging.’

Toine nogmaals gefeliciteerd namens de hele vereniging met het erelidmaatschap!