Nieuws

Coronacrisis, kunt u helpen?

Redactie VGOO
23 maart 2020

Coronacrisis

Onze redactie van de Promotor kreeg kort voor het drukken van de Promotor een oproep van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) om onderstaand artikel te plaatsen. De redactie wilde graag meewerken aan dit idee, maar denkt sneller te kunnen handelen door het via deze website en Facebook te delen.
Onder onze leden zijn waarschijnlijk niet veel ingenieurs, maar wij hebben wel veel praktijk ervaring.
Daarnaast gaat onze media veel verder dan alleen onze leden. Hierbij vragen wij ook u hulp.
Mocht u ingenieurs of andere mensen kennen die hierin iets kunnen betekenen schroom niet om hun op onderstaand artikel te wijzen.
Je hoeft geen lid te zijn van het KIVI om mee te doen!
In deze periode hebben we elkaar nog harder nodig dan anders

De Oproep van KIVI:

De coronacrisis raakt de wereld en Nederland hard. Veel landen gaan op slot, de economie stagneert en de medische sector draait overuren voor onze gezondheid. Als de crisis nog een aantal weken voortduurt en verder uitgroeit, kunnen er tekorten gaan ontstaan.

Niet alleen door een hogere vraag naar bekende producten zoals mondkapjes, maar ook door de behoefte aan mogelijk nieuwe producten of nieuwe toepassingen.
Een voorbeeld: gisteren kwam een bericht langs van iemand die probeert op korte termijn een eenvoudig beademingsapparaat te ontwikkelen om er vervolgens flinke aantallen van te produceren.
Hij kwam alleen op enkele onderdelen kennis tekort om snel, veilig en degelijk zo’n product in elkaar te zetten.

Op dit moment wordt oude beademingsapparatuur en die van Defensie beschikbaar gemaakt. Daarvoor is onderhoud nodig.
Dit soort problemen kan zich echter ook op vele andere terreinen voordoen.
Daar kunnen wij als vereniging met 18.000 leden mogelijk een belangrijk verschil maken.
Ook omdat veel van jullie ergens werken waar die kennis al wordt ingezet en in sommige gevallen door vraaguitval thuis zitten.
Behoefte aan steun voor de vitale sectoren kan zich op veel terreinen voordoen. Van ICT tot transport en logistiek, van medische technologie tot telecommunicatie en van 3D-printen tot CAD/CAM.

Tevens kan kennis uit een heel andere sector misschien bijdragen aan een oplossing.
Zo kun je een bijdrage leveren aan het oplossen van deze crisis!
Door een kort advies, door mee te helpen aan een oplossing of door de kennis en producten van je bedrijf in te zetten op punten die heel erg nodig zijn.

Wil je meedoen? Meld je dan aan via deze link

Zodra er 100 aanmeldingen zijn publiceren we dit initiatief landelijk en vragen organisaties uit de vitale sectoren om eventuele dringende vragen bij ons neer te leggen.
Daarbij zullen we natuurlijk aangeven dat het niet zeker is dat we wonderen kunnen verrichten, maar dat we graag willen helpen.